Skip to Content

Basaliom | Behandling Av Basaliom – Oslo Hudlegesenter

Basaliom | Behandling Av Basaliom – Oslo Hudlegesenter

Submitted by • January 20, 2014 oslohudlegesenter.no

Basaliomer er den vanligste formen for hudkreft. Den blir ofte omtalt som den ”snille” typen. På fagspråket omtales Basaliomer som. Det er en kreftform som ikke sprer seg til andre steder i kroppen. Den må likevel behandles, da den vil fortsette å vokse og forårsake skade lokalt i huden. Forekomsten av Basaliomer har økt jevnt over de siste 50 årene. Personer med lys hud har høyest risiko, og det er en viss overhyppighet av Basaliomer hos menn. Basalcellekreft er vanligst i alderen mellom 60-80. Den kan også forekomme i yngre alder. Livstidsrisikoen for et Basaliom er estimert til 33-39% hos menn, og 23-28% hos kvinner. Les mer om Basaliomer i artikkelen under.

Voted by:
Voted by jennykaatz

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>