Đèn đường năng lượng mặt trời

Hiện nay đèn đường năng lượng mặt trời có nhiều công suất khác nhau như: đèn đường năng lượng mặt trời 90W, đèn đường năng lượng mặt trời 120W, đèn đường năng lượng mặt trời 150W, đèn đường năng lượng mặt trời 200W, đèn đường năng lượng mặt trời 300W. Loại đèn năng lượng này có nhiều loại công suất khác nhau là để phục vụ cho những khu vực, vùng, miền hay những thành thị khác nhau, đảm bảo cung cấp đủ ánh sáng cũng như tiết kiệm điện cho người dân. Hiện loại đèn đường HVS91 300W của HV Solar đang sử dụng để lắp đặt các hệ thống đèn đường nông thôn mới ở các tỉnh thành và kể cả những vùng cao khó kéo dây điện thì đã có đèn đường năng lượng mặt trời thắp sáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *